Thẻ: Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ

Jacqueline Thu Thảo Nguyễn xúc động nhận danh hiệu Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2023.

Với quan niệm làm từ thiện không cần ái biết đến, tuy nhiên hành động