Thẻ: Vietnam Runway Fashion Week

Vũ Ngọc Trọng Phương – Bước đầu xuất sắc của nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng

Là học sinh trường Vinschool Central Park, Vũ Ngọc Trọng Phương không chỉ là một