Thẻ: Tuấn Hà Lan

NTM Tuấn Hà Lan chuẩn bị ra mắt sản phẩm chăm sóc tóc cho người tiêu dùng

Những ngày gần đây, NTM tóc Tuấn Hà Han và “Nữ hoàng băng đĩa” Phi