Thẻ: Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

Ngắm vẻ đẹp tựa sương mai của nữ sinh ngành Y, Sunny Đan Ngọc

Ngay từ khi năm tuổi, cô đã được gia đình cho theo học nhóm múa