Thẻ: tổ chức sinh nhật ấm cúng

Luật sư Từ Huy Hoàng tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng sang trọng

Ngày 20/5 vừa qua trong không gian tại một nhà hàng Nam Califonia, rất đông