Thẻ: Super Bowl players Tailgate 2024

Được sao quốc tế khen nức lời, NTK Quỳnh Paris tiếp tục chinh phục Super Bowl players Tailgate 2024.

NTK quốc tế Quỳnh Paria sẽ đại diện cho Việt Nam trình diễn 2 dòng