Thẻ: Quán quân Miss Goldstar Ambassador.

Quán quân Đại sứ thương hiệu Hồng Yến, chính thức bước vào nghệ thuật chuyên nghiệp.

Quán quân Đại sứ thương hiệu Hồng Yến, chính thức bước vào nghệ thuật chuyên