Thẻ: phụ nữ tự chủ tài chính

Nguyễn Thúy Hà – Tổng đại lý của Wesy Cosmetics với tâm niệm giúp phụ nữ tự chủ tài chính

Thúy Hà được sinh ra tại vùng đất Phủ Lý Hà Nam, với ngoại hình