Thẻ: phó thủ tướng

Vui cảnh đồng quê với nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

“Chú Hai Nghĩa”- đó là tên gọi thân thuộc của nguyên Ủy viên Bộ Chính