Thẻ: nhưng tôi luôn đứng dậy

Lê Hoài Thủy – Hành trình xây dựng “hệ sinh thái mỹ phẩm” mang tên mình

Câu chuyện của Lê Hoài Thủy không phải câu chuyện đi lên từ nghèo khó