Thẻ: Nguyễn Hồ Hồng Yến

Quán quân Đại sứ thương hiệu Hồng Yến, chính thức bước vào nghệ thuật chuyên nghiệp.

Quán quân Đại sứ thương hiệu Hồng Yến, chính thức bước vào nghệ thuật chuyên

Dancesport giải đặc biệt gọi tên Quán quân thương hiệu Nguyễn Hồ Hồng Yến.

Sau khi dành giải thưởng Quán Quân Đại sứ thương hiệu 2023,  Nguyễn Hồ Hồng