Thẻ: Nghệ thuật và Thời trang Việt Nam 2023

Đoàn Minh Tài phong cách quý ông, diễn vedette cho Veston Mon Amie.

Tại sự kiện Văn hóa, Nghệ thuật và Thời trang Việt Nam 2023, diễn viên