Thẻ: Nghệ sĩ Vì cộng đồng năm 2023

Những dấu ấn thầm lặng, hoa hậu Thanh Mai được tổ chức xã hội vinh danh.

Tại nhà hát Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh, với những đóng