Thẻ: “Mẹ Thiên Nhiên”

Nghệ sỹ Trúc Thy công bố dự án vì cộng đồng “Mẹ Thiên nhiên”

Chia sẻ về dự án “Mẹ Thiên Nhiên”, nghệ sỹ Trúc Thy đã bật khóc