Thẻ: Lễ hội Âm nhạc Quốc tế

Một cộng đồng yêu âm nhạc văn minh – Một môi trường sống trong lành hơn”; “More Music, Less Plastic

(HOZO – Ho Chi Minh City International Music Festival 2019) – một chương trình văn