Thẻ: Huỳnh Minh Toàn- Kristine Thảo Lâm

Diễn viên Kristine Thảo Lâm đẹp ngút ngàn trong mốt tóc ngang tươi trẻ.

CEO Kristine Thảo Lâm để tóc ngang vai, diện mạo xinh đẹp cùng bạn trai