Thẻ: Hoa hậu Phan Thị Mơ

Diễn viên Đoàn Minh Tài và Hoa hậu Phan Thị Mơ trúng show đại sứ hàng tỷ đồng

CocoLand River Beach Resort & Spa, chính thức quyết định chọn Hoa hậu Đại sứ