Thẻ: Hoa hậu Phạm Bích Thủ

CEO Hồ Thanh Hương tiếp tục mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Ngay sau khi rời ghế nóng cuộc thi hoa hậu Hoa hậu Đại dương Doanh