Thẻ: Grand Gaia International

NTK Tommy Nguyễn cam kết điều gì tại Hoa hậu Grand Gaia International 2023

NTK Tommy Nguyễn chính thức nhận lời ngồi giám khảo cuộc thi Grand Gaia International