Thẻ: gameshow

HTV đi tìm Sao Tiểu Thương Việt tại các chợ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

TPHCM hiện có 243 chợ lớn nhỏ (trong đó có 50 chợ thuộc cấp quận