Thẻ: Fashion TV

NTK quốc tế Quỳnh Paris xúc động nhận giải thưởng Nghệ sĩ Vì cộng đồng 2023.

Nữ thiết kế tài hoa của Việt Nam vừa được vinh danh giải thưởng Nghệ