Thẻ: Diễn viên Trung Cang

Chương trình “Trung thu cho em” lần thứ 7, ấm lòng các em nhỏ mùa Trung Thu tại tỉnh Tiền Giang.

Vừa qua Diễn viên Trung Cang cùng dàn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh đã