Thẻ: đêm thứ 3 của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa Xuân-Hè 2017