Thẻ: bở hơi tai

Cuộc đời còn dài, đừng vội từ bỏ nếu một lần gục ngã

Thắng thua là chuyện thường tình, dù cho có thua một lần, nhưng không có