Thẻ: Vĩnh Phúc

Bộ Y tế cử chuyên gia điều trị cho bé 3 tháng tuổi nhiễm nCoV

Hiện tại, bệnh nhi được điều trị ở địa phương. Nếu sức khỏe của trẻ