Thẻ: Vegas LVIII Pregame Warm Up Event

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam và vợ đẹp Tina Ngọc Nữ, sống như thế nào tại Canada?

Là ca sĩ gốc Việt sống tại Canada, được Ban tổ chức Vegas LVIII Pregame