Thẻ: Trung tâm Fraserview Banquet Hall- Vancouver

Đào Trần ứng viên tiềm năng Hoa hậu quyền năng toàn cầu Canada 2023.

Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân quyền năng toàn cầu Canada tổ chức đêm chung