Thẻ: tập đoàn lớn tại Đài Loan

CEO HOÀNG THẢO: Nếu có tài, bất cứ ai cũng sẽ thành công

Là CEO của một tập đoàn lớn tại Đài Loan ở tuổi còn rất trẻ,