Thẻ: Super Talent of the World

NTK Quỳnh Paris lựa chọn ứng viên cho Paris Paris Fashion Week.

Vừa qua Super Talent of the World và NTK Quỳnh Paris  đã tổ chức chương