Thẻ: sân khấu kịch tại Việt Nam

Đạo diễn Thanh Quỳnh tiết lộ tiêu chí chấm thí Gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng 2024.

Theo quyết định số 4543/SVHTT-NT Cuộc thi Gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng