Thẻ: nữ sinh ngành Y

Ngắm vẻ đẹp tựa sương mai của nữ sinh ngành Y, Sunny Đan Ngọc

Ngay từ khi năm tuổi, cô đã được gia đình cho theo học nhóm múa