Thẻ: Nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy

Ngày 20/11 là ngày mà “dễ mấy ai quên”

“Không thầy đố mầy làm nên”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”,… là những câu