Thẻ: Ngô Thị Kim Chi

Nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi- Trái tím ấm và tấm lòng của tình nhân ái.

Nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi với phương châm kinh doanh hướng đến