Thẻ: Nam – Nghệ sĩ Trúc Thy

Trúc Thy được mời làm đại sứ từ những bức ảnh chụp với thiên nhiên

Kỷ lục gia Việt Nam – Nghệ sĩ Trúc Thy đang trong giai đoạn thực