Thẻ: lễ 30/4 – 1/5

Du khách quốc tế nườm nượp đến phố đi bộ trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Du khách quốc tế nườm nượp đến phố đi bộ trong ngày đầu nghỉ lễ