Thẻ: Lâm Đồng

Đoàn thiện nguyện dự án Đại sứ Áo dài Việt Nam mang yêu thương về với đại ngàn

Vừa qua, Đoàn Công tác xã hội vì cộng đồng dự án Đại sứ áo