Thẻ: Hoa hậu Pháp

Hoa hậu Pháp Flora Coquerel đến Hà Nội diễn thời trang của NTK Hoàng Hải

 Hoa hậu Pháp Flora Coquerel sẽ trở lại Việt Nam, có mặt tại Hà Nội