Thẻ: giới hạn

Sân khấu của La La School sẽ tiếp tục bùng nổ hơn trong thời gian tới

Sau thành công của mùa 1 – Học viện siêu sao với hơn 100 triệu