Thẻ: Đại sứ văn hóa

Nghệ sĩ, NTK Quỳnh Paris chính thức được vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2023.

Nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, vang dang trên sàn diễn quốc tế, Quỳnh