Thẻ: cuộc thi “U-STAR 2019”

“Quê hương Mỹ Hòa chất chứa nhiều tình cảm đẹp…”

Đó là lời tâm tình của nghệ sĩ trẻ Trương Hồng Yến, khi được đặt