Thẻ: cuộc sống khó khăn

Cuộc đời còn dài, đừng vội từ bỏ nếu một lần gục ngã

Thắng thua là chuyện thường tình, dù cho có thua một lần, nhưng không có