Thẻ: Couple TX

Dự án T-art: Đưa hồn Việt vào thời trang hiện đại

Với sự tham gia từ những họa sĩ tài năng ở 3 miền, các mẫu