Thẻ: Công ty Truyền Thông

Diễn giả MC Thi Thảo người truyền lửa sáng tạo cho sinh viên Việt

Giữ vị trí CEO Công ty Đào tạo và Giải Trí Thi Thảo đồng thời