Thẻ: CEO Nhã Mai

CEO Nhã Mai chính thức nhận chuyển giao vị trí chủ tịch CLB WLIN LOTUS

Trưa thứ 4, ngày 28/10/2020 CEO Nhã Mai chính thức nhận chuyển giao vị trí