Thẻ: Biên đạo Nguyễn Lê Thanh Hải

Đạo diễn Nguyễn Lê Thanh Hải người thổi ý tưởng sáng tạo trên sân khấu nghệ thuật vinh danh.

Mỗi con người sinh ra đều mang trên mình một sứ mệnh và giá trị