Thẻ: Bằng Cường

Nhạc sỹ Cao Anh Phi và ca sĩ Bằng Cường làm gì để chạm đến trái tim công chúng yêu nhạc Việt?

Nam, ca nhạc sĩ Bằng Cường trở lại Showbiz âm nhạc với MV đầy cảm