Thẻ: Bác Sĩ Kể Công Việc Ở Khu Cách Ly

Rơi nước mắt khi nghe bác sĩ kể công việc ở khu cách ly

Ngày nhận nhiệm vụ tình nguyện vào khu cách ly, những y, bác sĩ trẻ